கீழடி – தமிழ் இனத்தின் முதல் காலடி – நீ.சு. பெருமாள்

கீழடி – தமிழ் இனத்தின் முதல் காலடி நீ.சு. பெருமாள் மேன்மை வெளியீடு பக்.79, ரூ.80. மேன்மை இதழில் இக்கட்டுரைகளை நான் வாசித்திருந்தாலும் ஒரு தொகுப்பாக வாசிக்கும்போது தோழர் பெருமாளின் பங்களிப்பை பார்த்து வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை. மிகவும் நேர்மையான எவ்வகையிலும் ஒரு தலைபட்சமாக அணுகாமல் உணர்ச்சிகளுக்கும் இடம் தராமல் அறிவியல் பூர்வமாக ஒரு அகழ்வாராய்ச்சியை நம் கண்முன் நிகழ்த்துகிறார் அவர். கீழடி ஆய்வு உலகிற்கே மிக சிறப்பான செய்தியை முன்வைக்க இயலும். ஆப்பிரிக்க, அய்ரோப்பிய அறிஞர்கள் துடிக்கிறார்கள். ஆய்வு முடிவுகளுக்காக தவிக்கிறார்கள் மத்திய மோடி அரசோ அயோத்தியில் மியூசியம் அமைக்கிறது. இல்லாத சரஸ்வதி நதியை தேட 140 கோடி செலவு செய்கிறது. நம் தமிழரின் 3000 வருட பாரம்பரியத்தை மிக தெளிவாக முன்வைக்கும் கீழடியை இருட்டடிப்புச் செய்கிறது. பெருமாள் போன்றவர்கள் பிடிவாதமாக வேலை தொடர்கிறார்கள். தமிழர்களின்…

Read More