மார்க்ஸின் எழுத்துகள் – நேர்காணல் – தமிழில் : கமலாலயன்

முன் எப்போதையும் விட இன்றுதான் அதிகமாகப் பொருந்துகின்றன – வுல்ஃப்காங் ஸ்ட்ரீக் நேர்காணல் : ஜிப்சன் ஜான் மற்றும் ஜித்தீஷ் பி.எம். புதிய தாராளமயவாத முதலாளித்துவத்தை விமர்சனம் செய்யும் உலகின் முன்னணி விமர்சகர்களுள் வுல்ப்காங் ஸ்ட்ரீக்கும் ஒருவர். ‘நியு லெப்ட் ரெவ்யு’-இதழுக்காக 2014-இல் இவர் எழுதிய ‘முதலாளித்துவம் எப்படி முடிவுக்கு வரும் ?’ என்ற கட்டுரைக்காக சர்வதேச அளவில் கவனிக்கப்பட்டவர். இக்கட்டுரை மிக அதிக அளவில் விவாதிக்கப்பட்டபின், புத்தக வடிவிலும் வெளியானது. முதலாளித்துவத்தின் தற்போதைய செல்நெறித் தடத்தை மிக ஆழ்ந்த கவனத்துடன் பகுப்பாய்வு செய்து வருகிறவரான ஸ்ட்ரீக், “ஜனநாயகத்திற்கும், முதலாளித்துவத்திற்கும் இடையே நடைபெற்ற திருமணம், இரண்டாம் உலகப் போரின் நிழலில் பொருத்தமேதும் இன்றி இணைக்கப்பட்ட பங்குதாரர்களை ஒன்றிணைப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு முயற்சி. அந்தப் பொருந்தாத் திருமணம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது . நிதித்துறைப் பகுதியின் அத்துமீறல்களை ஒரு…

Read More