முதலில் பெண்… பெண்ணே முதல்!

பிளேட்டோ குறிப்பிடுவதுபோல உலகின் முதல் குடியரசை ஜனநாயகப் பொருளில் நிர்மாணித்தவர் ஒரு பெண், அஸ்டாசியா… கி.பி. முதலாம் நூற்றாண்டில் வசித்த மரியாவை உலகின் முதல் விஞ்ஞானியாக வரலாறு போற்றுகிறது. நவீன உலகின் முதல் கணித மேதை ஒரு பெண் – ஹிப்பாஷியா. முதல் கவிஞர் கி.மு.600களில் வசித்து அச்சாக்கப் பாடல்களுக்கு வழி வகுத்த கிரேக்க கவிதாயினி சாப்போ. உலகின் முதல் மத போதகர் புத்தருக்கு முன்பே தத்துவப் புதையலாகத் திகழ்ந்தவர் ஹில்டெகார்ட். தனது மண்ணிற்காக உயிர் நீத்த தியாகிகள் என ஒரு பட்டியல் உலக அளவில் தயாரானால் முதல் பெயர் பிரான்ஸ் நாட்டிற்காக 1412-ல் உயிரோடு எரிக்கப்பட்ட வீராங்கனை ஜோன் ஆஃப் ஆர்க்! உலகில் பெண் விடுதலைக்கான முதல் குரல் எல்லாரும் சொல்வதுபோல ஆணுடையதல்ல.  எ வின்டிகேஷன் ஆஃப் தி  ரைட்ஸ் ஆப் உமன் (A Vindication…

Read More