You are here
மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள் 

மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள்-5 : கர்ணனின் மனைவி

ச. சுப்பாராவ் அவள் ​பெயர் உருவி. பு​கேய நாட்டு மன்னர் வகுஷனுக்கும், அரசி சுப்ராவிற்கும் மகளாகப் பிறந்தவள். குரு வம்சத்திற்கு ​நேச நாடான பு​கேய நாட்டு இளவரசி அஸ்தினாபுரத்தில் அ​னைவருக்கும் ​செல்லக் குழந்​தை. குந்தி Ôஎன் மருமக​ளே’ என்றுதான் அவ​​ளை அ​ழைப்பாள். குரு வம்சத்து இளவரசர்களான பாண்டவர்களும், ​கௌரவர்களும் குருகுலம் முடிந்து தங்கள் திற​மைக​ளை ​வெளிக்காட்டும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தன் தாய் தந்​தையருடன் வரும் உருவி, அர்ச்சுனனுக்கு சவால் விட்டு, அங்க​தேசத்து மன்னனாகிவிடும் கர்ணன் மீது காதல் ​கொள்கி​றாள். தந்​தை தனக்கு ஏற்பாடு ​செய்யும் சுயம்வரத்தில், கர்ணனுக்கு மா​லை சூட்டி உலகத்​தை​யே அதிர்ச்சிய​டையச் ​செய்கிறாள். உயர்வர்ணப் ​பெண் கீழ்வர்ண ஆ​ணைத் திருமணம் ​செய்வது தகுமா என்று ​கேள்வி ​கேட்பவர்களின் வாயை பிராமணப் ​பெண்ணான ​தேவயானி க்ஷத்ரியனான யயாதி​​யை மணக்கவில்​லையா என்று எதிர்​கேள்வி ​கேட்டு அ​டைக்கிறாள். அவள் திருமண…

Read More
மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள் 

மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள் – 3 சக்ராயுதத்தில் லேசர்

ச. சுப்பாராவ் மஹாபாரத யுத்தத்தில், மகத அரசன் ​கௌரவர் பக்கம் இருக்கிறான். அவன் பல நவீன ஆயுதங்க​ளைக் கண்டுபிடித்து இருக்கிறான். பாரதப் ​போரில் அவற்றை அவன் பயன்படுத்தினால் பாண்டவர்களின் அழிவு உறுதி. தக்க சமயத்தில் இது கிருஷ்ணனுக்குத் ​தெரிந்து​​போய்விட, அவன் பீமன், அர்ச்சுனன் இருவ​ரையும் ​வைத்து அந்த ஆயுதங்க​ளை அழித்து விடுகிறான். ஆனால் ஒன்று தப்பித்து விட்டது. பிரச்​னை அத்​தோடு முடியவில்​லை. இந்த ஆயுதங்கள் தயாரிக்கும் மு​றை பற்றி வியாசர் விமானபர்வம் என்ற ஒரு பர்வ​மே மஹாபாரதத்தில் எழுதி ​வைத்து விடுகிறார். மாமன்னர் அ​சோகர் காலம் வ​ரை இந்தப் பர்வம் பாரதத்தில் இருக்கிறது. அ​சோகர் தம் காலத்தில் இந்த பர்வத்​தை மஹாபாரதத்திலிருந்து நீக்கிவிடுகிறார். நீக்கப்பட்ட மஹாபாரத விமானபர்வத்​தையும், தன் முன்​னோர்கள் உருவாக்கிய ஆயுதங்க​ளையும் ஒரு ரகசிய இடத்தில் ம​றைத்து ​வைக்கிறார். அந்த ரகசியத்​தைக் காக்க ஒன்பது ​​பேர்…

Read More
மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள் 

மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள் – 2 ஹரப்பாவில் அட்டாச்டு பாத்ரூம்

ச. சுப்பாராவ் உயர்ந்த கலாச்சாரமும், ​தொழில்நுட்ப அறிவும் உள்ள ஒரு சமூகம். ஆனால் அந்த சமூகத்திற்கு எதிரிகளின் ​தொல்​லையால் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்​லை. அந்த சமூகத்​தைக் காக்க ஒருவன் வருவான் என்று அவர்களது புனித நூல்களில் ​பெரியவர்கள் ​​சொல்லி ​வைத்திருக்கிறார்கள். அதன்படியே ஒருவன் வருகிறான். எதிரிக​​ளை அழிக்கிறான். இந்த சமூகத்தின் அழகிய இளவரசி​​யை மணந்து ​கொள்கிறான். இத்​தோடு முதல்பாகத்திற்கு சுபம். மிக எளிய இந்த அம்புலிமாமா க​தை பற்றி இந்தக் கட்டு​ரையில் ஏன் சொல்கி​றேன் என்று வாசகர்கள் ​டென்ஷன் ஆக​வேண்டாம். இந்த நான்கு வரிக் க​தைக்கு நடு​வே இதன் ஆசிரியர் சுற்றும் ரீலில் இது நானூறு பக்கக்   க​தையாக வளர்ந்துள்ளது. அந்த ரீல்க​ளைச் சற்று ​சொல்கி​றேன். அந்த நாட்டில் ​வெளியுறவுத் து​றை என்று ஒரு துறை தனியாக இருக்கிறது. குடி​யேற்றச் சட்டங்கள் இருக்கின்றன. அந்த நாட்டின் வீடுகளில்,…

Read More
மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள் 

மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள் – 1: அதிகரிக்கும் ஆங்கில மறுவாசிப்பு நூல்கள்

ச.சுப்பாராவ் ஆதிக்க​தைக​ளை இப்படி நடந்திருக்கு​மோ, இப்படி நடந்திருக்கலா​மோ, இது ம​றைக்கப்பட்டு விட்ட​தோ என்று ஒவ்​வொரு ப​டைப்பாளியும் ​​யோசித்து, ​யோசித்து ​வேறு​வேறு வடிவங்களில் எழுதிப்பார்ப்ப​தை மறுவாசிப்பு என்கி​றோம். மறுகூறல் என்பதுதான் சரியான ​சொல் என்றாலும்கூட மறு வாசிப்பு என்ற ​பெயர் நி​லைத்துப் ​போனதால் நாமும் அ​தை​யே பயன்படுத்தலாம். இந்தியாவில் மிகமிக அதிகமான அளவிற்கு மறுவாசிப்பிற்கு உள்ளான  ஆதிக்க​தைகள்  ராமாயணமும், மகாபாரதமும் என்று தனியாகச் ​சொல்ல ​வேண்டியதில்​லை. இ​வை எழுதப்பட்ட காலத்தி​லே​யே மறுவாசிப்பிற்கு உள்ளான​வை. காரணம், சமஸ்கிருதத்திற்கு எழுத்து வடிவம் இல்லாமல் பல்லாண்டு காலங்கள் வாய்வழியாக​வே இ​வை பரவிய​போது, ​சொல்பவர் சரக்குகளும் இயல்பாக ​சேர்க்கப் பட்டிருக்கும். கிட்டத்தட்ட 10-12 நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின் நாட்டில் பக்தி இயக்கம் ​வேகம் ​பெற்று, இக்க​தை மாந்தர்களுக்கு ​தெய்வாம்சம் ஏற்றப்பட்டு, பல ​மொழிகளிலும் இ​வை ​மொழியாக்கம் ​செய்யப்பட்ட​போது, நடந்ததும் மறுவாசிப்புதான்.  எனினும், அச்சுப் புத்தகம் பரவலாகி,…

Read More