இந்திய ஆட்சியாளர்கள் கட்டமைக்கும் வளர்ச்சி அறிவியல் பூர்வமானது அல்ல

அமர்த்தியாசென்   உலகப் பிரசித்திபெற்ற பொருளாதார அறிஞர் அமர்த்தியா சென் இடதுசாரி சிந்தனை மரபில் தனது துறையை அறிவியல் மயம் ஆக்கியவர். பஞ்சங்கள் மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்படும் செயற்கை பேரிடர்கள் என்பதை அறிவியல்பூர்வமாக நிரூபித்தவர். நவீன கால அரசுகள் குறித்த அமர்த்தியா சென்னின் சந்தை மயமாக்கல் மீதான கடும் விமர்சனங்கள் அவரை ஆடம் ஸ்மித், மார்ஷல் போன்றவர்களின் வரிசையில் வைத்துப் போற்றத் தகுந்த இடத்தில் நிறுத்துகிறது. உலகமயமாக்கல் உட்பட பொருளாதாரத்துறையின் அதி நவீன தொழில்நுட்ப சந்தைகளின் சிக்கலான உட்பொருளை அறிவியல் பூர்வமாக கூறுபோட்டு – இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டின் கூலி, விலை, லாபம் மற்றும் உபரி யார்பக்கம் சாய்கிறது என்பதை மக்களிடம் பேசத் தயங்காத அறிவியல்வாதி அவர். 1940களின் பெரும் வங்காளப் பஞ்சத்தின் போது சென்னுக்கு வயது பத்து. தனது உறவினர்கள் பலர் வறுமையில் பிச்சை எடுப்பதைக் கண்கூடாகப்…

Read More