மாமணியைத் தோற்றோம்

“இவரைப் பத்திரமாக பாதுகாக்கவேண்டும். இதற்கு தமிழ்நாட்டில் வேறுஎவரும் இல்லையா?” என்று மகாத்மா காந்தி ஒருமுறை ஆதங்கத்துடன் கேட்க நேர்ந்தது. பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டுமென காந்தி கேட்டுக்கொண்டது பாரதியைத்தான். காந்திக்கு தமிழர்களைப் பற்றி அவ்வளவாக ஒன்றும் தெரியாதுபோல. தமிழர்கள் சினிமா நடிகனுக்கானால் கோயில் கட்டுவார்கள். கும்பாபிஷேகம் நடத்துவார்கள். இலக்கியவாதிகள் அவர்களுக்கு மயிருக்குச் சமம். அதனால்தான் பாரதி எனும் மாமணியைத் தோற்றோம் என்று வேதனையுடன் குறிப்பிடுகிறேன்.

Read More