தூரத்துப் புனைவுலகம் – 16 சாம்பல் படிந்த துயரப் பொழுதுகள்

ம. மணிமாறன் ரத்தம் கசிகிற வரலாற்றுப் பக்கங்களை எழுதிச் சென்றபடியே இருக்கிறது மத அடிப்படைவாதம். அன்பு, கருணை, நல்வழி என பசப்பிக் கொண்டு கச்சிதமாக நாம், பிறர் என்கிற பேதத்தை நீடித்திருக்கச் செய்வதில் வெற்றியும் பெற்றுக் கொண்டேயிருக்கிறது. தன்னையும், தான் சார்ந்த மதப் பற்றாளர்களையும் தவிர மற்றவரெல்லாம் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதில் உறுதியாகவும் இருந்து வருகிறது. இந்த மனநிலையை வைரஸ் கிருமியாகப் பரப்பி வெற்றிகொள்ளவும் அரசதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவதற்கான துருப்புச் சீட்டாக மதத்தைப் பயன்படுத்துவதிலும் தொடர்ந்து விதவிதமான திட்டமிடல்களை நிகழ்த்திக் கொண்டே வருகிறது. நம்முடைய காலத்தின் கண்ணீர்த் துளிகளாக வரலாறு முழுக்க நிறைந்திருப்பது மத அடிப்படைவாதம் நிகழ்த்திய யுத்தங்களே. மனித குல அழிவினை நிகழ்த்திடத் துடித்தலையும் மத அடிப்படை வாதம் நிகழ்த்திய ஆறாத வடுவாக இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் பக்கத்தில் “டிசம்பர் 6” எனும் கருப்புநாள் எழுதப்பட்டு விட்டது…

Read More