கீழத்தஞ்சையில் சமூகநீதிக்கான போராட்ட வரலாறு!

தொழிலாளி வர்க்கத் தலைவராகப் பரவலாக அறியப்பட்ட போதிலும் சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினருக்காகவும் குரல் எழுப்பி தன் வாழ்நாளையும் அடுத்த பல தலைமுறையினரின் வாழ்நாளையும் பயனுள்ளதாக மாற்றிய சமூகப் போராளியும் தலைசிறந்த கம்யூனிஸ்டுமான தோழர் வி.பி.சி.யின் 27வது நினைவுதினமான மே 8, 2014 மற்றொரு வகையில் குறிப்பிடத்தக்கதொரு நாளாகவும் அமைந்தது.

Read More