மீண்டெழும் மறுவாசிப்புகள் -6: அவர்கள் சொல்ல மறுக்கும் கதைகள்

ச.சுப்பாராவ் அமெரிக்காவில் இரு ஆண்கள் கைகோர்த்து நடந்து சென்றால், அவர்களை சமூகம் ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களாகவே பார்க்கும். இந்திய சமூகம் சாதாரண நண்பர்களாகப் பார்க்கும். ஏன் இந்த மாறுபட்ட பார்வை? ஆண் – ஆண், ஆண் – பெண்,    ஆண் – ஆண், பெண் – பெண், ஆண் – மூன்றாம் பாலினம், பெண் – மூன்றாம் பாலினம், மூன்றாம் பாலினம் – மூன்றாம் பாலினம் ஆகிய விதவிதமான சேர்க்கைகளின் உறவு பற்றி மேற்கத்திய இலக்கியங்கள் பேசத் துவங்குவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவை பற்றி எல்லாம் இந்திய இலக்கியங்கள், வாய்மொழிக் கதைகள் நிறையப் பேசியிருப்பது ஒரு முக்கிய காரணம். இந்தியாவின் ஆதிப் பொதுவுடமைச் சமூகம் சமகாலத்தைப் போல அத்தனை இறுக்கமானதல்ல. தனிச் சொத்துரிமை, என் சொத்து என் வாரிசுக்கு மட்டுமே என்ற தந்தைவழிச் சிந்தனைகள் வலுப்பெற்ற போது,…

Read More