ராக்கெட் விடுவதும் அணுகுண்டு சோதனையும் அறிவியல் அல்ல

திடநிலை வேதியியல் எனும் தனித்துறையே உருவாகக் காரணமானவர் இந்திய விஞ்ஞானி சி.என்.ஆர். ராவ். பெங்களூருவில் ஜவஹர்லால் நேரு உயர் அறிவியல் ஆய்வு மையம் உலகப் பிரசித்திபெற்றது. அதனை ஸ்தாபித்தவர். வெறும் அறிவியல் அல்ல. மூன்றாம் உலக அறிவியலாளர் பேரவை எனும் அமைப்பை உருவாக்கி பல்வேறு போராட்டங்களைக் களம் கண்டவர் ராவ்.

Read More