ஞாபகக் குகையில் ஊர்ந்து செல்லும் கோலங்கள்

ச. முருகபூபதி கதைகள் குறித்த பல கதைகளை குழந்தைகளிடம் பகிர்ந்து நாடகமாடி உரையாடி சித்திரம் வரைந்து கொண்டிருந்த நாட்களில் புத்தகங்களும் எழுத்துக்களும் கதைசொல்லிகளும் உலகில் உருவாகி கதைகள் குழந்தைகளின் தாவரநிலை கொண்ட காதுகளை உணர் நரம்புகளை தழுவிக் கொண்டிருந்த நாள் அது. ஆதியில் மனிதன் எழுத முடிந்த வஸ்துக்களிலெல்லாம் எழுதினான். வனவிலங்குத் தோல்களிலும், இலைகளிலும், மரப்பட்டைத் துண்டுகளிலும் மிருக, மனித எலும்புகளிலும் மண்பாண்டங்களிலும் கற்களிலும், கோயில் சுவர்களிலும், தூண்களிலும், பாறைகளிலும் மற்றும் செப்பேடுகளிலும் எழுதினார்கள் என்பதை கதையாக்கிச் சொன்னபோது அவற்றில் ஈர்க்கப்பட்ட குழந்தைகள் இதுபோல தாங்களும் புதுப்பது பொருட்களில் கதைகள் எழுதி வருவதாக ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவிகள் சொல்லி மறுவாரம் வெங்காயத்தோடுகள் பனங்கிழங்கின் உள் குருத்து பலவடிவ சருகுகள், பச்சை இலைகள் வெண்டைக்காயின் அறுங்கோண வடிவத்திலும் பச்சை திராட்சை, மாம்பழம், வாழைப்பழம், வேப்பம்பழ மஞ்சள் தோலிலும் மஞ்சள்…

Read More