இதோ அந்த ரோஜா … இப்போது நடனமிடு

உண்மையை அடைவதற்கு சுலபமான வழிகள் இருந்தாலும், எல்லோரும் அதைக் கண்டுபிடித்து விடுவதில்லை. இந்த சிக்கல் கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகளுக்கும் பொருந்துகிறது, இதுதான் மார்க்ஸ் எழுதியது என அறிந்துகொள்ள மிக எளிய வழிமுறைகள் வந்த பிறகும் அவர் குறித்த தவறான வியாக்கியானங்கள் எல்லா இடத்திலும் பரவியிருக்கின்றன. மார்க்சின் எதிரிகள் மட்டுமல்லாது, அவரது நண்பர்களில் சிலருமே தவறான விளக்கங்களின் பெட்டிக்குள் மார்க்சை அடைத்துவிடுகின்றனர்.

Read More