கேப்ரியல் கார்ஸியா மார்க்வெஸ்

ஏகாதிபத்திய ஸ்பானிய மொழியைக் கொண்டே அடிமைப்பட்டுச் சீரழிந்த லத்தீன் அமெரிக்க மக்களின் துயரங்களையும் கோப ஆவேசத்தையும் எழுத்தில் வடித்து அதை உலகெங்கிலும் ஒலிக்கச் செய்த பெருமை பெற்றவராக மார்க்வெஸ் திகழ்ந்தார்.

Read More