கூடலூர் 10வது வாசிப்பு முகாம்…

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் 10-வது வாசிப்பு முகாம் தேனி மாவட்டம் கூடலூரில் மே 3, 4, 5 தேதிகளில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது. தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து கல்வியாளர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர். நினைவுகள் அழிவதில்லை நாவல் வாசிப்பிற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதன் மீதான விமர்சனங்களைப் பலரும் பகிர்ந்து கொண்டனர். அந்த உரைகள் இங்கே சுருக்கமாகத் தொகுத்துத் தரப்பட்டுள்ளன.

Read More