நட்சத்திரக் கடலில் அலைவுறும் துயரம்…

ம. மணிமாறன் வரலாறு வழிநெடுக விச்திரங்களை வி¬த்தபடியே நகர்கிறது. முன்னொரு காலத்தில் கலகக்காரர்கள் என அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருந்த ஷியா பிரிவினர் ஈராக்கின் அதிகார மையத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றனர். அதிகாரத்தில் வீற்றிருந்த காலமெல்லாம் ஷியா பிரிவினரையும், காஜிரிக்களையும் வேட்டையாடி தீர்தத சன்னி பிரிவினர் இன்றைக்கு கலகக்காரர்களாகிப் போயிருக்கிறார்கள். அதிகாரம் யாவற்றையும் தலைகீழாக்கிடும் நூதனம். இரண்டுமே எல்லாம் வல்லான் பெயரினாலேயே நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. வேட்டைக்காரன் உதிர்த்திடும் சொற்றொடராக “லாயங்களில் ஏன் மோசமான விலங்குகளே எஞ்சியுள்ளன” என்பதே இன்று வரையிலும் இருந்து வருகிறது. விலங்கினங்களைப் போல சகோதரர்கள் வேட்டையாடப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதற்கு மதத்தின் பெயரால் நியாயம் கற்பிக்க முயல்கிறது அதிகார மையம் எல்லாக் காலத்திலும். தொன்னூறுகளுக்குப் பிறகான நாட்களில் பிரயோகிக்கப்படும் புதிய சொற்சேர்க்கையான இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம், ஜிகாத், புனிதப்போர் என்பவற்றை உருவாக்கிய உலக பயங்கரவாதிகளான அமெரிக்க அதிகார வர்க்கம் யாவற்றையும் ஹாலிவுட் சினமாக் காட்சியைப் போல…

Read More