இல்லந்தோறும் நூலகம்

பேரா.என்.மணி இன்று முதல் நான், 20 புத்தகங்களுடன் ஒரு குடும்ப நூலகத்தைத் தொடங்குவேன். எனது மகளும், மகனும் இந்த குடும்பநூலகத்தை 200 புத்தகங்களாக்குவார்கள். எமது பேரக்குழந்தைகள் குடும்ப நூலகத்தை 2000 புத்தகங்களாக்குவார்கள். நான் எங்களுடைய நூலகத்தை வாழ்க்கைக்கான செல்வமாகவும் விலைமதிப்பற்ற சொத்தாகவும்  கருதுவேன். நாங்கள் எங்களுடையகுடும்ப  உறுப்பினர்களுடன் படிப்பதற்கு குடும்ப நூலகத்தில் குறைந்தது ஒரு மணி நேரம் செலவழிப்போம். டாக்டர். ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாம் அது ஒரு அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி. நகரத்தில் இருக்கும் கிராமப்புற மாணவர்கள் படிக்கும் கல்லூரி. ‘ தாண்டிய பொது வாசிப்பு எத்தனை பேருக்கு உண்டு?” என்பதுதான் கேள்வி. கேள்விக்கு இருவர் மட்டுமே கையை உயர்த்தினர். அதில் ஒருவர் வேதாகமம் உள்ளிட்ட நூல்களைப் படிப்பவர், மற்றொருவர் சற்றே பொதுவாசிப்புப் பழக்கம் உள்ளவர் என்று தெரிந்தது. மூன்றாம் ஆண்டு பட்ட வகுப்புப் பயிலும் 35 மாணவர்களின்…

Read More