அந்தர நிலத்தின் தேவதைகள்

ஹோமரின் ஓடிசியில் சர்சி என்ற பாத்திரத்தின் குணாம்சத்தைக் கொண்டு சர்சி, சர்க்கஸ் என உருவாயிற்று. சர்சி எனும் தேவதையைக் காண மன்னர்களும் தளபதிகளும் அவள் கோட்டைக்குள் நுழைய தன் மீது ஆசை கொண்டவர்களுக்கு அமிர்தம் கொடுத்து அது உடலுக்குள் போனபிறகு விலங்காகி விடுகிறார்கள். இப்படி விலங்காகியவர்கள் சூழ்ந்த தனிராஜ்யத்தின் ராணியாகத் திகழ்பவளே இந்த சர்சி. பல்லுருக் கொள்ளும் கலையின் விதியினை அறிந்த சர்சி எனும் தேவதையிடமிருந்து ஜனனமானது சர்க்கஸ்.

Read More