எழுத்தால் எழுவோம்! கலையால் ஒன்று கூடுவோம்!

‘நம் எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்பட முடியாதவர்கள் என்று மக்கள் சோர்வும் சலிப்பும் அடைந்திருக்கும் நேரத்தில் அவர்களை சிந்திக்க வைக்கவும் செயலில் இறங்குமளவு உத்வேகம் அளிக்கவும் தேவைப்படுவது எழுத்தும் மக்கள் கலையும் சார்ந்த உழைப்பாளர் அமைப்பு’         அஸ்திரா டோனி குளோவர் (மன்த்லி ரிவ்யூ)  கார்ல்மார்க்ஸ் தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியில் ஒரு பத்திரிகையாளராகவே இருந்தார். எழுத்தை தனது வாழ்வின் பிரதான அம்சமாக்கிக் கொண்டவர்களே மக்களின் போராட்டப் பிரதிநிதித்துவத்தைப் பெற முடிந்திருக்கிறது. ‘ஒரு பத்திரிகை கூட்டுப் பிரச்சாரகன்… கூட்டுப் போராளி மட்டுமல்ல.. அது ஒரு கூட்டு அமைப்பாளனும்கூட’ என்று லெனின் அறிவித்தார். 1848ல் தொடங்கி மார்க்சும் எங்கெல்சும் ட்ரிப்யூன் இதழில் எழுதிக் குவித்த கட்டுரைகளே அந்த இதழை லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் விற்கும் மக்கள் இதழாக்கியது. தென் ஆப்பிரிக்காவில் தொடங்கி தனது அனைத்துப் போராட்டங்களின் அடித்தளஅம்சமாக மகாத்மா காந்தி எழுத்தையே…

Read More